آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - تکاور (اخلاف دونه‌داین شمال)

تکاور (اخلاف دونه‌داین شمال)

اخلاف باقی ماندۀ مردمان پادشاهی شمال آدمیان که پس از سقوط آرنور به علت مهارتشان در شکار و کار با چوب به این نام شناخته می‌شدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...