آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - دریای بیرونی (دریای محیط جهان)

دریای بیرونی (دریای محیط جهان)

دریای محیط (احاطه گر) که آنرا دریای بیرونی نیز می نامند، دریای وسیعی بود که تمام آردا، سرزمین میانه و آمان را به یکسان در بر میگرفت. آبهای تاریک آن بر سواحل غربی والینور سینه میکشید و در لبه دوردست و ناشناخته آن دیوارهای شب قرار داشتند. تالارهای اولمو در این دریا قرار داشت و گفته شده که انسانها آخرین سفر خود را بر روی این اقیانوس منجمد انجام می دادند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...