خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوروفین (از مرزبانان لورین)

اوروفین (از مرزبانان لورین)

اوروفین یکی از الفهای سیلوان لورین و برادر هالدیر و رومیل بود. او یکی از سه مرزبان لورین بود که یاران حلقه در بدو ورود به طلابیشه ملاقات کردند.

درباره اله سار