آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوروفر (از رهبران الفهای سیلوان که خود از سیندار بود)

اوروفر (از رهبران الفهای سیلوان که خود از سیندار بود)

عهد: در ۳۴۳۴ د.د. در نبرد داگورلد کشته شد
نژاد: الفها
شاخه: سیندار
خاندان: الفهای سیاه بیشه
تلفظ: o’ropher
معنی: به درستی معلوم نیست ولی احتمالا درخت راش بلند معنی می دهد

طبق بعضی منابع، اوروفر پدر تراندویل و پدربزرگ لگولاس بود که فرمانروایی قلمرو بزرگی از سبزبیشه بزرگ (که بعدها میرک وود یا سیاه بیشه نامیده شد) را که الفهای سیلوان در آن زندگی می کردند بر عهده داشت. او در نبرد آخرین اتحاد شرکت داشت و خودش به همراه دو سوم لشکرش کشته شدند، اما پسرش تراندویل زنده ماند و سلطنت قلمرو جنگلی پدرش را در دست گرفت.
این روایت که از افسانه های ناتمام نومه نور و سرزمین میانه برداشت شده است، با آنچه که در ضمیمه “ب” ارباب حلقه ها میخوانیم چندان همخوانی ندارد. در این ضمیمه آمده است که تراندویل از الفهای سیلوانی بود که از لیندون به سمت شرق کوچیدند تا قلمروهای جنگلی بنا نهند. البته این دو روایت کاملا متناقض نیستند ولی وفق دادن آنها چندان راضی کننده نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...