آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوندوستو (مهمترین شهر فوروستار)

اوندوستو (مهمترین شهر فوروستار)

شهر اوندوستو در جنوب فوروستار در جزیره النا و بر سر راه جاده ای که از آراندور به آندونیه می رفت قرار داشت. به نظر میرسد که معنی نام آن “کاخ سنگی” باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...