آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اوهتار (از ملازمان ایسیلدور)

اوهتار (از ملازمان ایسیلدور)

اوهتار، یکی از ملازمان ایسیلدور و یکی از سه نفری بود که از مصیبت دشت‌های گلادن جان به در بردند. اوهتار بود که تکه‌های شکسته نارسیل را از میدان نجات داد و به شمال بازگرداند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...