آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - دیوها (نژادی مرموز و خوفناک)

دیوها (نژادی مرموز و خوفناک)

عهد: این موجودات تنها یک بار در کارهای تالکین نام برده شده اند و ان هم در وقایع ۲۹۴۱ د.س. است
معنی: این کلمه اولین بار به صورت Hogre در داستانهای پریان به زبان فرانسوی دیده شده است و به نظر می رسد که معنی خاصی ندارد
یادداشت: با وجودیکه دیوها در کارهای اولیه تالکین حضور داشتند، به نظر می رسد که پس از مدتی تالکین آنها را رها کرده است. تنها نوشته منتشر شده ای که در آن از دیوها نامی ذکر شده از زبان بیلبو است که خود نیز آنها را تصورات و اوهام خویش می شمرد. بنابراین به نظر میرسد که حتی در سرزمین میانه هم دیوی وجود نداشته است

دیوها موجوداتی غول آسا و ویرانگر در داستانهای عامیانه هستند. درواقع مطمئن نیستیم که دیوی در سرزمین میانه وجود داشته است. تالکین تنها یک بار در کارهایش از نام دیوها استفاده میکند. در هابیت، هنگامی که بیلبو و گالم در تاریکی به بازی معما می پردازند، بیلبو هنگام فکر کردن به جواب پنجمین معمای گالم:”بیلبو در تاریکی نشسته بود و به همه نامهای غولها و دیوهای وحشتناکی که در داستانها به وی گفته شده بود می اندیشید…”
با توجه به آنکه دیگر هیچگاه از دیوها نامی برده نمیشود به نظر میرسد که دیوها موجوداتی خیالی هستند، حتی در سرزمین میانه.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...