خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - شمالی‌ها (گابلین‌های معادن موریا)

شمالی‌ها (گابلین‌های معادن موریا)

نامی که در سرزمین‌های جنوبی به اورک‌های شمال داده می‌شد. به ویژه، برای وصف گروهی از هزاران اورک کوچک موریا که در مقابل یاران حلقه صف‌آرایی کردند، مری و پی پین را دستگیر کردند و نهایتاً توسط روهیریم کشته شدند.

درباره 3DMahdi