خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - پادشاهی شمالی (آنور، پادشاهی شمالی دونه‌داین)

پادشاهی شمالی (آنور، پادشاهی شمالی دونه‌داین)

آرنور، بخش شمالی دو قلمرو پادشاهی که توسط الندیل و پسرانش در سرزمین میانه پایه گذاری شد. بخش دیگر گوندور، در جنوب بود.

درباره 3DMahdi