خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ایتیلین شمالی (سرزمین‌های شمالی گوندور، ورای آندویین)

ایتیلین شمالی (سرزمین‌های شمالی گوندور، ورای آندویین)

بخش شمالی ایتیلن که بین آندوین و افل دوات قرار داشت و نسبت به همتای جنوبی‌اش کوچک‌تر بود. پناهگاه هنت آنون و دشت کورمالن در این ناحیه قرار داشت.

درباره 3DMahdi