خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - دروازه‌ی شمالی (دروازه‌ی شمالی باک‌لند)

دروازه‌ی شمالی (دروازه‌ی شمالی باک‌لند)

دروازهی ساخته شده توسط باک‌لندی‌ها برای حفاظت از سرزمین‌هایشان. دروازه در رأس بالایی باک‌لند واقع شده، جایی که پرچین گیاهی بلند با جاده‌ی شرق تلاقی می‌کند، یعنی دقیقاً شرق پل برندی واین.

نکته:

  1. باک‌لند در سال ۲۳۴۰ دوران سوم شکل گرفت و از آن موقع دروازه بخشی از حصار گیاهی بوده است که توسط باک‌لندی‌ها ساخته شده است، اما نمی‌تواند پیش از آن تاریخ باشد. به نظر می‌رسد که پرچین گیاهی بلافاصله بعد از مهاجرنشینی باک‌لند پدید نیامده (دست کم این مورد در معنی کلمه‌ی باک‌لندی‌ها نمایان است که سرزمین آنان اساساً از سمت شرق بدون محافظ بوده است). تنها تاریخ مشخص که ما می‌توانیم برای پرچین و در نتیجه دروازه شمالی داشته باشیم، این است که «چند نسل بعد کاشته شده…» (نقل قول از کتاب یاران حلقه- فصل پنجم- آشکار شدن تبانی)
  2. آخرین اشاره‌ی واضح به دروازه‌ی شمالی در شب اول اکتبر سال ۳۰۱۸ دوران سوم بوده، زمانی که سواران سیاه، باک‌لند را ترک کردند. تعدادی از ساختمان‌های شایر در طی آشوب پیش آمده از بین رفتند اما به نظر می‌رسد که دروازه دوام آورده است.

درباره 3DMahdi