خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیسینن (دریاچه خوشبو بالای الدالونده)

نیسینن (دریاچه خوشبو بالای الدالونده)

دریاچه‌ی دراز باریکی که پایین دست سرچشمه‌ی نوندویینه و بالای الدالونده در ساحل غربی نومه‌نور شکل گرفته بود. در کرانه‌ی آن درختان خوشبویی روییده بود و به همین دلیل نام نیسینن را به خود گرفت، نامی الفی که به معنای آب‌های خوشبوست.

درباره 3DMahdi