خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیفره دیل (گل لورین)

نیفره دیل (گل لورین)

گل سپیدی که در میان درختان طلایی لورین رشد می‌کرد.

درباره 3DMahdi