خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نی‌نیل (نامی برای نیه‌نور دختر مورون)

نی‌نیل (نامی برای نیه‌نور دختر مورون)

بانوی اشک‌ها، نامی که به نیه‌نور در بره‌تیل داده بودند و غالباً به عنوان لقب او استفاده می‌شود.

درباره 3DMahdi