خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیندالف (باتلاق‌های ویت‌وانگ در زیر امیل مویل)

نیندالف (باتلاق‌های ویت‌وانگ در زیر امیل مویل)

ناحیه بزرگ باتلاقی در زیر رخبام امیل مویل که در محل جاری شدن انت‌واش به داخل آندوین شکل گرفته است.

درباره 3DMahdi