خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - رودخانه‌ی نیمرودل (رودخانه‌ی دوشیزه الف از دست رفته)

رودخانه‌ی نیمرودل (رودخانه‌ی دوشیزه الف از دست رفته)

رودخانه‌ی کوچکی که از کوهپایه‌های کوه‌های مه‌آلود سرچشمه می‌گیرد و با جاری شدن به سمت شرق با کلبرانت را در مرزهای غربی لورین تلاقی می‌کند.

درباره 3DMahdi