خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نن اوییال (دریاچه‌ی ایوندیم)

نن اوییال (دریاچه‌ی ایوندیم)

دریاچه‌ای در تپه‌های ایوندیم در دوردست‌های شمال سرزمین میانه. آنومیناس، یکی از شهرهای آرنور در کنار آن بنا نهاده شد.

درباره 3DMahdi