خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - رودخانه‌ی ننینگ (رودخانه‌ای که در اگلارست به دریا می‌پیوست)

رودخانه‌ی ننینگ (رودخانه‌ای که در اگلارست به دریا می‌پیوست)

رودخانه بلریاند غربی که از جنوب ناحیه‌ی دورافتاده‌ی ارد ویترین سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب جاری می‌شد تا در اگلارست یکی از دو بندرگاه بزرگ فلاس به دریا می‌پیوست. این رودخانه به عنوان مرز سرزمین‌های گیردان در غرب و قلمرو نارگوتروند در شرق محسوب می‌شد.[۱][۱] عبارت nen- در نام رودخانه قطعاً بیان‌کننده‌ی آب است که در نام‌های الفی برای رودخانه‌ها بسیار رایج است. -ning در انتها مبهم است اما احتمالاً مشتق شده از ninn به معنای «باریک و بلند» می‌باشد. اگر این برداشت سطحی صحیح باشد، پس کلمه‌ی ننینگ معنای «رودخانه‌ی باریک» را می‌دهد. این ایده با توجه به آنکه ننینگ از میان آب‌کندی باریک به سوی مصب جاری می‌شود قابل درک است.

در نسخه‌های ابتدایی سیلماریلیون، این رودخانه با نام «اگلور» شناخته می‌شد. تالکین نخستین بار، نام ننینگ را به هنگام تألیف کتاب «ارباب حلقه‌ها» خلق کرد، و یکی از رشته نام‌های پیشنهاد شده برای رودخانه‌ای به شمار می‌رفت که نهایتاً کله‌برانت یا سیلورلود نام گرفت.

درباره 3DMahdi