خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - گردنبند دورف‌ها (نائوگلامیر)

گردنبند دورف‌ها (نائوگلامیر)

گردنبند نگین‌دار طلایی که دورف‌های کوهستان آبی برای فینرود ساختند. بعد از ویرانی نارگوتروند هورین گردنبند را از خزانه‌ی دژ خارج کرد و آن را به تین‌گول فرمانروای منه‌گروت داد. تین گول سیلماریلی بر آن نشاند، اتفاقی که نتایج تاریخی در پی داشت.

درباره 3DMahdi