خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نزگول (نه خادم سائورون)

نزگول (نه خادم سائورون)

کلمه‌ای در زبان سیاه، که معمولاً به «اشباح حلقه» ترجمه می‌گردد. نام نه انسانی که توسط حلقه‌های نه‌گانه‌ی سائورون تباه و فاسد شدند و به خادمین پلید و نامیرای او بدل گشتند.

درباره 3DMahdi