خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - ناروی (سازنده درهای دورین)

ناروی (سازنده درهای دورین)

صنعتگر بزرگ دورف‌ها، کسی که در اوج دوران قدرت خزد-دوم کار و زندگانی داشت. ناروی، رابطه‌ی دوستانه‌ای با کله‌بریمبور که از بهترین صنعتگران همسایه، اره‌گیون بود برقرار کرد. هر دوی آن‌ها شگرف‌ترین دست‌آوردها را برای پادشاه دورین سوم خلق کردند و آن چیزی نبود مگر درهای دورین که دروازه‌ی غربی موریا را محافظت می‌کرد.

درباره 3DMahdi