آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - آهنگ آینور (آهنگ بزرگ قبل از آغاز جهان)

آهنگ آینور (آهنگ بزرگ قبل از آغاز جهان)

آواز ازلی و ترانه و آهنگی که آینور ساختۀ دست ارو خواندند و پس از آن ارو جهان را خلق کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...