آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماتم (نیه‌نور، دختر مورون)

ماتم (نیه‌نور، دختر مورون)

هورین، هنگامی که همسرش مورون، سومین فرزندشان را باردار بود به مقابله با مورگوت رفت، نبردی که به نیرنایت آرنویدیاد (اشک‌های بی‌شمار) مشهور شد. در پایان آن پیکار عظیم، نه تنها هورین بازنگشت، سرزمینش دور-لومین نیز به تصرف شرقی‌ها در آمد. مورون تنها فرزند زنده ماندۀ خود، تورین را از آنجا دور کرده بود تا در دوریات پرورش یابد. بنابراین، هنگامی که دخترش چشم به جهان گشود، به تنهایی، همراه با شمار اندکی از خدمتگزاران زندگی می‌کرد. نام کودک را به علت مرگ همسر (آنگونه که می‌پنداشت) و از دست رفتن دور-لومین، نیه‌نور گذاشت، که مترادف الفی ماتم است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...