آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - کوه دولمد (قله‌ی مرکزی کوهستان آبی)

کوه دولمد (قله‌ی مرکزی کوهستان آبی)

یکی از بزرگ‌ترین کوهستان‌های ارد لویین در مرزهای شرقی بله‌ریاند که وسط رشته‌ کوه نزدیک شهرهای دورفیِ نوگرود و بله‌گوست قرار دارد.

نکته:

۱-در حالی که بیشتر بله‌ریاند در جنگ خشم زیر سیلی رفت که در انتهای دوره‌ی اول رخ داد، کوهستان آبی اگرچه شدیداً دچار تغییر شکل شد بر جای ماند. پس شاید دولمد نیز به شکلی بر جا مانده باشد اگرچه در نقشه‌های موجود از زمان پس از سیل، شاهدی بر این امر نیست.

۲-«سرخیس» ترجمه‌ی لفظ به لفظ نام دولمد است و به بارانی که می‌گفتند به کرات بر دامنه‌های کوه می‌بارید اشاره دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...