خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان مارک (نامی برای روهیریم)

مردان مارک (نامی برای روهیریم)

نامی برای روهیریم، بازماندگان مردم ائوتئود که به همراه ائورل به جنوب آمدند و مارک را در کاله ناردون، سرزمین قدیمی گوندور، بنا نهادند.

درباره اله سار