خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مردان دیل (مردمی که در جنوب اره بور زندگی میکردند)

مردان دیل (مردمی که در جنوب اره بور زندگی میکردند)

مردمی که در دیل، شهری در جنوب تنها کوه، زندگی میکردند. بعد از نابودی دیل توسط اسماگ بازماندگان آنها به دریاچه دراز رفتند و تا زمان بازسازی دیل توسط بارد آنجا باقی ماندند.

درباره اله سار