خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مانوه ندیل (سومین فرزند الروس)

مانوه ندیل (سومین فرزند الروس)

سومین فرزند و دومین پسر الروس تار-مینیاتور اولین شاه نومه نور. گرچه میدانیم نسل او ادامه پیدا کرده اما از جزئیات زندگی آنها اطلاعی نداریم. معنای اسم او “دوستدار مانوه” است.

درباره اله سار