آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مالوس (گلی وحشی در لبنین)

مالوس (گلی وحشی در لبنین)

گلی که در دره لبنین در گوندور می روید. گفته شده که به شکل و رنگ زنگوله طلایی است. تالکین درباره معنای آن توضیحی نداده اما به نظر میرسد که به معنای “گل طلایی” باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...