آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماگور (پدر بزرگ هادور لوریندول)

ماگور (پدر بزرگ هادور لوریندول)

در سالهای بعد از جمع شدن انسانها در استولاد در شرق بلریاند، مالاخ آرادان پیروانش را به شمال غرب برد و در سرزمین مه آلود هیتلوم ساکن شد. ماگور فرزند مالاخ بود و او نیز با گروهی از افراد پدرش از هیتلوم خارج و به جنوب رفت و در میان کوههای جنوبی ارد وترین ساکن شدند.

هادور نوه ماگور به خدمت فینگولفین درآمد و فرمانروای دور-لومین شد، سرزمینی که در جنوب هیتلوم قرار داشت. مردمان این منطقه نام خود را از نام نوه مشهور ماگور گرفتند و خاندان هادور نامیده شدند، اما در واقع آنها از نوادگان ماگور و اجداد او بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...