آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - کاتب شاه (دبیر میناس‌تی‌ریت)

کاتب شاه (دبیر میناس‌تی‌ریت)

عنوانی که به دبیر رسمی یا دفتردار پادشاه گوندور داده می‌شد. این مقامی بود که فیندگیل، کسی که نسخه‌ای از کتاب سرخ سرحد غربی را در سال ۱۷۲ دوران چهارم تکمیل و با نام و عنوان خود امضا کرد، بر عهده داشت. این تنها اشارۀ موجود از عنوان «کاتب پادشاه» است، به همین جهت ممکن نیست که از پیشینۀ این مقام در طول تاریخ اطمینان حاصل کنیم. این را می‌دانیم که اسناد سلطنتی حتی در روزهای نخستین نومه‌نور، یعنی بیش از شش هزار سال قبل از عصر فیندگیل هم بایگانی می‌شدند، از آنجا که طومار پادشاه سند بسیار مهمی به شمار می‌رفت. اینکه محافظین این طومار سلف رسمی فیندگیل به عنوان کاتب پادشاه بودند یا نه، در قلمرو حدس و گمان باقی می‌ماند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...