خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - جزیره منل تارما (قله ستون آسمان)

جزیره منل تارما (قله ستون آسمان)

مکان مقدس بر ارتفاعات کوهستان مقدس در نومه نور که گفته شده در سقوط نومه نور سالم ماند و دوباره به سطح آب بازگشت تا جزیره ای را در میان دریای بزرگ ایجاد کند. در افسانه ای گفته شده است که هر دریانوردی این جزیره را پیدا کند می تواند سرزمین مقدس را از قله آن ببیند، و بسیاری از نومه نوری های در تبعید به جستجوی آخرین بازمانده خانه باستانی خود رفتند اما هیچکدام موفق نشدند. و گفتن اینکه جزیره منل تارما مکانی واقعی یا آرزویی در بین دونه داین است مشکل است.

درباره اله سار