آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - I - مرموز (یکی از نامهای آدمیان نزد الفها)

مرموز (یکی از نامهای آدمیان نزد الفها)

یکی از نامهای فراوان انسانها در میان الفها. به معنای نفوذناپذیر است، زیرا الفها در برخی مواقع در پیدا کردن انگیزه و تفکرات فانی ها به مشکل بر می خوردند. استفاده الفها از این نام بویژه الفهای برین عجیب است، زیرا آنها قابلیت خواندن ذهن انسانها را داشتند، و عجیب است که آنها در رابطه با فهم آنها مشکل داشته اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...