آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هورن ها (درختان تحت امر اِنتها)

هورن ها (درختان تحت امر اِنتها)

دسته هایی از اِنتها را که بر اثر گذشت زمان تقریبا به موجوداتی کاملا درختی بدل شده بودند هورن می نامیدند. با وجودیکه هورن ها به ندرت از جای خود حرکت می کردند، به وسیله اِنتها که هنوز هم فعال بودند و میتوانستند با آنها ارتباط برقرار نمایند، به آرامی به هیجان آورده می شدند. هورن ها نقشی بزرگ در شکست سارومان در جنگ حلقه داشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...