آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سگهای شکاری (سگهایی که به طور خاص برای شکار تربیت شده اند)

سگهای شکاری (سگهایی که به طور خاص برای شکار تربیت شده اند)

در میان سگها، بعضی را به طور خاص برای شکار تربیت می نمودند که مشهورترین این سگها در تاریخ سرزمین میانه، هوآن است که در نبردی تن به تن سارون را شکست داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...