آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - چابک سواران (روهیریم)

چابک سواران (روهیریم)

چابک سواران که ترجمه ای است از لفظ الفی روهیریم، نامی است در زبان مشترک برای مردمان روهان. این نام پس از سکونت آنها در منطقه ای که سابقا کاله ناردون نامیده میشد و سرزمینی سرسبز از دره های رود انت واش از کوههای مه آلود تا کوهستان سفید بود بدانها اعطا شد. آنها دانش پرورش اسب و سوارکاری را با خود از موطن قبلیشان در دوردست شمال آورده بودند و لذا به این نام شهرت یافتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...