آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سوراخهای هابیتی (خانه های زیرزمینی هابیتها)

سوراخهای هابیتی (خانه های زیرزمینی هابیتها)

هابیتها برای زندگی سوراخهای کنده شده در دامنه تپه ها و کنار دریاچه ها را ترجیح می دادند. با اینکه در انتهای دوران سوم ساختمانهای آجری و چوبی در شایر فراوان بودند اما هنوز هم خانواده های اصیل تر هابیتها زندگی در سوراخها را ترجیح می دادند. به عنوان نمونه میتوان به بگ اند و سمیالهای بزرگ اشاره نمود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...