آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیمرینگ (تپه ای که قلعه مایدروس بر آن قرار داشت)

هیمرینگ (تپه ای که قلعه مایدروس بر آن قرار داشت)

تپه ای در شمال شرق بلریاند قرار داشت که مایدروس، بزرگترین پسر فئانور قلعه خود را بر فراز قله آن بنا نهاده بود. پس از زیر آب رفتن بلریاند در پایان دوران اول، قله هیمرینگ همچنان بیرون آب باقی ماند و جزیره هیملینگ را تشکیل داد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...