آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - سرفرمانده آنگباند (لقب و درجه گوتموگ بالروگ)

سرفرمانده آنگباند (لقب و درجه گوتموگ بالروگ)

ارباب بالروگ‌های آنگباند، گوتموگ را سرفرمانده آنگباند می‌نامیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...