آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - شهر پنهان (از نامهای گوندولین)

شهر پنهان (از نامهای گوندولین)

گوندولین یکی از شهرهای الدار در بلریاند بود که توسط کوههای احاطه گر کریساگریم از چشم خادمان و جاسوسان مورگوت پنهان شده بود و به همین دلیل هم قلمرو پنهان لقب گرفته بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...