آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - وارث ایسیلدور (لقبی که از بدو تولد به سرکردگان دونه داین شمال داده می شد)

وارث ایسیلدور (لقبی که از بدو تولد به سرکردگان دونه داین شمال داده می شد)

لقب سی و نه تن از رهبران دونه داین شمال، که نسلشان بدون انقطاع به ایسیلدور، پسر الندیل میرسید. این سی و نه نفر از والاندیل پسر ایسیلدور آغاز و به آراگورن اله سار، احیا کننده اتحاد دو پادشاهی آرنور و گوندور ختم می شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...