آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاسوفل (اسبی از اسبهای روهان که آراگورن بر آن سوار شد)

هاسوفل (اسبی از اسبهای روهان که آراگورن بر آن سوار شد)

اسب خاکستری رنگی که به گارولف، از چابک سواران روهان تعلق داشت. پس از کشته شدن گارولف در نبرد، ائومر آن را طی دیدارش با آراگورن در دشتهای شمال روهان به او قرض داد. اسب متهور و پرطاقت، پیش از آنکه تکاوران شمال اسب خود آراگورن، روهرین را برای او از شمال بیاورند ماجراهای زیادی را از سر گذراند، از جمله نبرد هورن بورگ.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...