آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هری گوتلیف (نگهبان دروازه غربی بری)

هری گوتلیف (نگهبان دروازه غربی بری)

اولین انسان از مردم بری که فرودو و همراهانش با او برخورد کردند. او نگهبان دروازه غربی بری بود. در زمان رسیدن به بری او با فرودو دوستانش به تلخی و سردی برخورد نمود و این رفتار را بعدا در مهمانخانه اسبچه راهوار نیز ادامه داد. بعدها این رفتارهای مشکوک او چنین توجیه شد که او تحت قدرت اراده نزگول قرار داشته است. چند ماه بعد از رفتن هابیتها، هری گوتلیف و بیل فرنی با همراهی گروهی از حرامیهای جنوب درگیریهایی ایجاد نمودند که در آنها پنج نفر از ساکنان بری کشته شدند. پس از آن، آنها هم به همراه باقی حرامیها بری را ترک کردند و احتمالا به دار و دسته شارکی در شایر پیوستند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...