آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالتریم (مردم برتیل)

هالتریم (مردم برتیل)

نامی نه چندان رایج که به مردم هالت اطلاق میگردید. این نام به آن دسته از هالادین اشاره دارد که تحت رهبری بانو هالت، به غرب بلریاند کوچیدند. محل زندگی اصلی آنها بر آمون اوبل در میانه جنگل برتیل واقع بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...