آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالدان (نخستین پادشاه مردم هالت)

هالدان (نخستین پادشاه مردم هالت)

پسر هالدار، پسر هالداد، برادر زاده هالت، که عمه اش را در کوچاندن خاندانشان به جنگل برتیل همراهی نمود و پس از آنکه هالت بدون بر جا گذاشتن وارثی از خود درگذشت، هالدان به عنوان اولین پادشاه انسانهای برتیل انتخاب شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...