آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - الف‌های خاکستری میت‌ریم (شاخه‌ای شمالی از سیندار)

الف‌های خاکستری میت‌ریم (شاخه‌ای شمالی از سیندار)

الف‌های خاکستری بلریاند شاخه‌ای از مردم تله‌ری بودند، پیروان تین‌گول که در سرزمین میانه باقی مانده بود، در حالی که خویشانشان به سوی غرب بادبان کشیده بودند. به مرور زمان بعضی از این الف‌ها از ارد وترین گذر کردند و در سرزمین‌های آن سوی کوه‌ها سکونت گزیدند. آنگه که نولدور به سرزمین میانه بازگشتند، می‌دانیم که این الف‌ها در سرزمین نوراست ساکن بودند و بعضی از آنها نیز در مناطق کوهستانی میت‌ریم.

این مردمان باید داگور-نوئین-گیلیات را به چشم دیده باشند، نخستین نبرد از نبردهای میان اورک‌ها و نولدور که در سرزمین ایشان در گرفته بود. اینان نخستین شاخه از سیندار بودند که با نولدورِ تازه برگشته تعامل داشتند، و همینان بودند که نخستین اخبار را از وقایع شمال به گوش تین‌گول و گیردان رساندند.

پس از این، مردمان فین‌گولفین بیشتر نقاط میت‌ریم را به عنوان سکونتگاه گزیدند، و به نظر می‌آید که از همنشینی با سیندارِ محلی لذت می‌بردند، چونانکه اداینِ در خدمت نولدور نیز چنین بودند. ما از زندگانی الف‌های خاکستریِ میت‌ریم اندک چیزی می‌دانیم تا آنکه واقعۀ نیرنایت آرنویدیاد به وقوع پیوست، شکست بزرگ الف‌ها، و آنها مجبور شدند به زندگی مخفیانه در کوه‌پایه‌های کوه‌های سایه روی آورند. گروهی از آنان تحت رهبری آنایل در غار آندروت ساکن گشتند، و آنها بودند که به ریان یاری رساندند و پسر او را پرورش دادند. الف‌های تحت رهبریِ آنایل توسط شرقی‌ها و اورک‌ها از پای درآمدند و شاید این پایان الف‌های خاکستریِ میت‌ریم بوده باشد، اما این هم ممکن است که دسته‌ای از ایشان موفق به فرار و سکونت در دهانه‌های سیریون شده باشند.

یادداشت‌ها:

در سال ۴۸۸ دوران اول، آخرین گروه از الف‌های خاکستری که می‌شناسیم، الف‌های تحت رهبری آنایل، عزم کردند که از سرزمین اشغال شدۀ خود فرار کنند و به بندرگاه‌های سیریون پناه ببرند. آنها در این مأموریت شکست خوردند و توسط شرقی‌ها و اورک‌ها کشته یا اسیر گشتند. امکان دارد که دسته‌ای دیگر از الف‌های خاکستری میت‌ریم توانسته باشند بگریزند، اما اگر چنین بوده باشد ما هیچ تاریخچه‌ای از آنان در دست نداریم.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...