خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلئوواین (خنیاگر تئودن شاه)

گلئوواین (خنیاگر تئودن شاه)

خنیاگر دربار تئودن اهل روهان. نام گلئواین برگرفته از واژه ای در انگلیسی قدیم است که به معنای «دوست دار موسیقی» می باشد. تنها اثر شناخته شده ی وی، مرثیه ای است که برای پادشاه سروده است، ترانه ای که هنگام خاکسپاری تئودن در گورپشته های بیرون ادوراس خوانده شد، ترانه ای که از رستن تئودن از بیماری وهدایت مردمانش به سوی شرق برای یاری رساندن به گوندورو مرگ او در میدان نبرد په له نور می خواند و گفته شده که این ترانه، آخرین ترانه ای بوده که وی سروده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...