آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه‌ی موردور (دروازه ای در کنار گذرگاه تسخیر شده)

دروازه‌ی موردور (دروازه ای در کنار گذرگاه تسخیر شده)

در کنار گذرگاه شمالی موردور، در قسمت ورودی گذرگاه تسخیر شده، کیریت گورگور، سائورون یک باروی سنگی ساخت. او در آن بارو یک دروازۀ آهنین قرار داد تا از ورودی سرزمینش محافظت کند. درهای آهنینی که دروازه را تشکیل داده بودند نام‌های مختلفی داشتند. بیشتر با نام الفی‌شان شناخته می‌شدند؛ مورانون که دروازۀ سیاه معنی می‌دهد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...