آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - غبار نفس‌گیر (بیابان ایجاد شده در داگور براگولاخ)

غبار نفس‌گیر (بیابان ایجاد شده در داگور براگولاخ)

آنفائلگیت، بیابانی پر از غبار و خاکستر که به واسطۀ گرمای مهیب جنگ شعله‌های ناغافل ایجاد شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...