خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - خاک تنوره کش (بیابان ایجاد شده در داگور براگولاک)

خاک تنوره کش (بیابان ایجاد شده در داگور براگولاک)

آنفاگلیت ، بیابانی پر از غبار و خاکستر که به واسطه‌ی گرمای مهیب جنگ شعله ناگهانی، ایجاد شده است.

درباره اله سار