خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گارولف (یکی از سواران روهان که توسط ارک ها کشته شد)

گارولف (یکی از سواران روهان که توسط ارک ها کشته شد)

یکی از مردم روهان ، گارولف (به معنای گرگ نیزه دار) یک قسمت از ایورد بود که ایومر او را به شمال فرستاد تا جلوی ارک های موردور را بگیرد. هنگامی که سواران  توسط دشمنشان در نزدیکی جنگل فنگورن گرفتار شدند ، جنگی در گرفت. ارک ها شکست خوردند اما ۱۵ نفر از مردان ایومر در آن جنگ ناپدید شدند. گارولف یکی از آن ۱۵ نفر بود. اما اسب بی سوارش هاسوفل نقش مهمی را ایفا کرد. ایومر آن را به آراگورن قرض داد . همو که به مدت ۷ روز از هاسوفل به جای گارولف استفاده کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...