آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالادریل (بانوی لورین)

گالادریل (بانوی لورین)

عهد: محتملا در هزاره سوم از دوران سوم
نژاد: الفها
شاخه: نولدور
خاندان: خاندان فینارفین
تلفظ: ga’lathree-el ( تلفظ ‘th’ همانند تلفظی که در ‘lathe’ دارد)
معنی: تاج گل (برگرفته از گالادریل به معنی: تاج گل درخشان)
نام های دیگر: آلاتاریل ،آرتانیس، گالادریل ،نِروِن
لقب: بانوی گالادریم، بانوی طلا بیشه ، بانوی لورین

او کوچکترین فرزند و تنها دختر فینارفین اهل نولدور بود. گالادریل در والینور در سال های دو درخت متولد شد و در همانجا پرورش یافت. او در ابتدای دوران اول همراه چهار برادرش به سرزمین میانه عزیمت کرد. او حتی در بلریاند از تالار های تینگول نیز دیدار کرد و با خویشان خود نیز ملاقات کرد (ائارون مادرش خواهر زاده تینگول بود) و در آنجا بود که با کلبورن آشنا شد.
پس از جنگ خشم و ویرانی بلریاند، اکثر نولدور به والینور بازگشتند ولکن گالادریل و کلبورن در سرزمین میانه باقی ماندند. پس از درگذشت آمروت در ۱۹۸۱ دوران سوم، گالادریل و کلبورن به عنوان بانو و ارباب لوتلورین بر تخت نشستند و تا انتهای دوران سوم در آنجا سکنی گزیدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...